Rozsasál community

A főnök kirúgta a szülési szabadságon lévő egyedülálló anyát, de nem tudta, hogy az egyik fia ügyvéd

A főnök kirúgta a szülési szabadságon lévő egyedülálló anyát, de nem tudta, hogy az egyik fia ügyvéd

Család

A főnök kirúgta a szülési szabadságon lévő egyedülálló anyát, de nem tudta, hogy az egyik fia ügyvéd

Maria úgy érezte, mintha egy álomban élne, hiszen élvezte a nagyszerű új munkát és egy váratlan románcot. Minden összeomlik, amikor rosszindulatú főnöke úgy dönt, hogy megszabadul tőle.

Maria sírva ölelte át fiát, Lucast. “Olyan büszke vagyok rád, drágám! Amikor megtudtam, hogy terhes vagyok veled, soha nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fogsz boldogulni az életben. És most végeztél a jogi egyetemen!”

Lucas fintorogva mosolygott rá. “Hű, úgy állítod be, mintha reménytelen lettem volna” – cikázott.

Maria játékosan megpaskolta a karját. “Tudod, hogy értem. Még csak tizenhat éves voltam… én is még gyerek voltam. Nehéz volt ilyen fiatalon anyává válni, és tudom, hogy rengeteg hibát követtem el, de te vagy a büszkeségem, Lucas.”

Lucas megpuszilta Maria arcát, majd felborzolta a haját. Furcsa kapcsolatuk volt, mivel a nagyszüleinél nevelkedett, míg ő a középiskolát és a közösségi főiskolát végezte. Egy időben egyszerre készültek együtt az iskolába, szinte testvérekként.

___

“Hiányozni fogsz.” Anya felsóhajtott. “Örülök, hogy már van munkád, de bárcsak itt maradnál, és nem költöznél a városba.”

“Visszajövök majd meglátogatni. Csak egy óra autóútra van, tudod.”

Maria rámosolygott, miközben karonfogva sétáltak át a főiskola ápolt gyepén. A nap sütött, és a levegő friss és édes illatú volt. Tökéletes nap volt ez Lucas számára, hogy elkezdje élete hátralévő részét.

Öt évvel később Maria belépett annak a nagyvállalatnak az üveg tolóajtón, ahová nemrég felvették. Bár már negyvenéves volt, Maria a fiatalságából olyan sokat szentelt Lucas felnevelésének, hogy úgy érezte, az élet újra kezdődik.

Ez az érzés különösen erősen hatott rá, amikor bemutatták új főnökének, Allennek. Elektromos forróság lüktetett benne, amikor kezet fogott vele, és nem tudta levenni a tekintetét a jóképű arcáról.

“Örülök, hogy a fedélzeten van, Maria – mondta Allen. “Tetszett az önéletrajzod, és van egy olyan érzésem, hogy pontosan te vagy az, aki eddig hiányzott nekünk.”

“Örülök, hogy veled lehetek… veled dolgozhatok. Úgy értem, ez egyfajta álommunka számomra.”

Allen elvigyorodott, és Maria elolvadt. Egy szót sem hallott abból, amit a férfi ezután mondott, miközben megcsodálta a szakállának ápolt nyírását és azt, ahogy a karja mozog az inge alatt.

“Hadd mutassam meg az irodáját – folytatta Allen. “Itt van mellettem, így szemmel tarthatom magát.”

Rákacsintott, és Maria szíve szaltót dobott. Össze kellett szednie magát! Visszatartotta magát attól, hogy a férfi hátsóját bámulja, miközben követte őt a fényesre csempézett folyosón. Maria nem akart belekeveredni egy munkahelyi románcba. Túl sok barátja égett már meg így, és ő sem akart közéjük tartozni.

Maria hamarosan rájött, hogy a szív azt akarja, amit akar, bármennyire is meggondolatlanok ezek a vágyak. Ezen az sem segített, hogy gyakran rajtakapta Allent, amint szemérmesen figyelte őt, vagy hogy a férfi nem viselt jegygyűrűt.

Szégyenlősen mosolyogva és alkalmi viccelődéssel kezdődött a reggeli kávé mellett. Azokon a napokon, amikor együtt dolgoztak a javaslatokon, a lábuk gyakran összeért az asztal alatt. Semmi sem volt komoly, egészen addig a napig, amíg Allen be nem hívta Mariát az irodájába, hogy tájékoztassa egy nagy projektről.

“Megkaptuk a szerződést!” Allen rámosolygott.

Maria álommunkája a vállalatnál hamar rémálommá vált.

Az ölelés hirtelen jött, spontán kitörő öröm volt a közös siker miatt, de amint egymás karjaiban voltak, sem Allen, sem Maria nem akarta, hogy vége legyen a pillanatnak.

“Sajnálom – suttogta a férfi rekedtes hangon -, nem kellett volna…”.

“Igen” – lihegte a lány, tekintete a férfiéra szegeződött.

Olyan közel voltak egymáshoz, hogy érezte, a férfi szíve is úgy ver, mint az övé. A férfi kölnijének bőr- és faillata betöltötte az érzékeit. A férfi ujjai olyanok voltak, mint a tűz, ahogy végigjárták a lány arcának körvonalait.

Az első csók tűzijáték és varázslat volt. A lány belseje vattává vált, amikor a férfi közelebb húzta magához. Ez volt a kezdete egy forgószélszerű románcnak, amely zárt ajtók mögött játszódott le az irodában és a város különböző pontjain lévő szállodai szobákban. Allen és Maria szerelme fényesen és forrón égett, de valami váratlan dolog hamuvá változtatta szenvedélyüket.

“Nem lehetsz terhes.” Allen megvonta a vállát, és a kezébe temette a fejét.

“Tudom, hogy nem terveztük ezt a babát, de meg tudjuk oldani” – mondta Maria, és a vállára tette a kezét.

“Nem, nem lehet.” Allen felállt, és járkálni kezdett az irodájában.

“Szeretlek, Maria, de… de ezt nem tehetjük tovább. Nem lehetünk együtt, mert én házas vagyok.”

Maria csak bámult rá. Úgy érezte, mintha a világ megállt volna forogni. “De hát nincs gyűrűd… és nincsenek családi képeid!” – fakadt ki, és az íróasztalára mutatott.

“Jobban szeretem különválasztani az üzleti és a magánéletemet” – motyogta, miközben ujjaival végigsimított a haján. “Nagyon sajnálom, de azt hiszem, mindketten új bölcsességgel távozhatunk ebből az egészből. Mindenki követ el hibákat, nem igaz? Természetesen én fizetek a felmondásért.”

“Nem!” Maria keresztbe fonta a karját a hasán. “Ezt nem fogom megtenni, Allen.”

A düh sötét árnyékot vetett Allen arcára. “Okosabban kell ezt csinálnod, Maria. Ha végigcsinálod ezt a terhességet, az nagy hiba lesz.”

“Az egyetlen hiba itt te vagy.” Maria az ajtó felé sétált. Nem tudta elhinni, hogy életében másodszor dobta őt a gyermeke apja!

A következő hónapok Maria életének legsötétebb napjait hozták. A szülei pillantása, amikor elmondta nekik, hogy ismét egy kisbabával maradt, összetörte a szívét. Azt sem tudta elviselni, hogy elmondja Lucasnak, hogy hamarosan testvér lesz. Olyan boldognak tűnt a közösségi oldalain… hogyan tudta volna ezt a buborékot ezzel a hírrel kipukkasztani?

Maria álommunkája a vállalatnál hamar rémálommá vált. Allen már nem dolgozott vele együtt az ajánlatokon. Ehelyett minden munkát egyedül kellett elvégeznie. A férfi aztán átolvasta, és a vázlatokat oldalakon átívelő megjegyzésekkel küldte vissza, hogy mit kell megváltoztatnia. Minden feladatot, amit kapott, végül háromszor kellett elvégeznie emiatt.

“Mire végzek velük, az a bunkó főnököd soha többé nem fog tudni munkát kapni”.

Egyáltalán nem tudott vele beszélgetni, még a munkával kapcsolatos témákról sem. A férfi lesöpörte, és azt mondta neki, hogy küldjön egy e-mailt, amit általában figyelmen kívül hagyott. A hozzáállása csak rosszabb lett, amikor Maria elkezdett megjelenni.

“Gratulálok!” Amy a könyvelésről megfogta Maria kezét. “Nem is tudtam, hogy házasok vagytok. Mikor…”

“A Johnson-kérést még ma be kell fejezni.” Allen megjelent a semmiből, és visszasietett Mariával az irodájába.

“Nem akartam semmit sem mondani rólunk” – motyogta neki Maria.

“Az iroda a munka helye, nem a csevegésé!” Allen felhorkant, miközben az arca vérvörösre változott.

anya

Allen semmit sem tett, hogy könnyítsen Maria munkaterhelésén, ahogy közeledett a szülés időpontja. Ehelyett csak halmozta a munkát, és gyakran tett gúnyos megjegyzéseket arról, hogy Maria ezt magának köszönheti. Maria gyakran sírva ment haza, de még mindig habozott, hogy elmondja Lucasnak a terhességét.

Egy nap Allen berontott az irodájába, hogy panaszkodjon a legutóbbi javaslat miatt, amin dolgozott. Maria derekában éles fájdalom kezdődött, miközben a férfi ordított vele. Megparancsolta neki, hogy végezze el újra a munkát, és éppen elhagyta a szobát, amikor Maria magzatvize elfolyt.

“Jön a baba!”

Mariát kórházba szállították. Rövid, de intenzív vajúdás után egészséges kisfiúnak adott életet, akit Riley-nak nevezett el. Bár eljátszott a gondolattal, hogy örökbe adja a gyermeket, egy pillantás Riley édes arcára elűzte a gondolatot a fejéből.

Maria néhány nappal később hazahozta Rileyt. Hat hónap szülési szabadságot kapott, így bőven volt ideje arra, hogy kötődjön a babához, és hogy a közösségi média fiókjain keresztül értesüljön arról, mit csinál Lucas.

A következő hétfőn Maria-t csúnya sokk érte. A cége felhívta, hogy közölje vele, kirúgták! Nem dolgozta át azt az ajánlatot, amivel Allen kiabált vele, amikor beindult a szülés, ezért kirúgta őt gyenge teljesítmény miatt.

Maria sírva fakadt. Annyira zokogott, hogy észre sem vette a férfit, aki belépett a házába.

“Anya?” Lucas Maria mellé sietett. “Miért sírsz, anya? Mi a baj?”

“Lucas! Mit keresel itt?” Maria döbbenten nézett fel rá.

“Meglepetéslátogatásra jöttem.” Lucas szeme egyre tágabbra nyílt, ahogy észrevette a kisbabát az anyja karjában és a szobában lévő babatárgyakat.

“Úgy tűnik azonban, mintha engem érne meglepetés. Kinek a babája ez?”

Lucas mellkasa megfeszült a dühtől, miközben Maria elmondta neki mindazt, ami vele történt. A vére felforrt, amikor befejezte, és a keze ökölbe szorult.

“Törvénytelen kirúgni téged, amikor szülési szabadságon vagy” – mondta. “Mire végzek velük, az a bunkó főnököd soha többé nem fog tudni másik munkát kapni.”

“Félsz, hogy kiderül a piszkos kis titkod. A bíró ezt nagyon érdekesnek fogja találni, amikor bíróság elé viszlek.”

“Lucas, ne csináld.” Anya lehorgasztotta a fejét. “Nem tudnék együtt élni azzal a botránnyal, amit ez okozna.”

“Nem hagyom, hogy így bánjon veled, anya. Különben is, most már nagy testvér vagyok. Az én dolgom, hogy megvédjem a kisfiút.” Lucas szorosan átölelte az anyját, és megcsókolta a bátyja homlokát. “De megígérem, hogy diszkrét leszek. Csak hagyjatok mindent rám.”

Lucas nehéz szívvel lépett fel a lépcsőn ahhoz a céghez, ahol az édesanyja dolgozott. Hatalmas bűntudatot érzett, amiért az anyja úgy döntött, hogy egyedül viseli ezeket a terheket, ahelyett, hogy kapcsolatba lépett volna vele. Az is felháborította, ahogyan az anyjával bántak.

“Életed legnagyobb meglepetése fog érni, Allen – motyogta Lucas, amikor belépett a liftbe.

Egy órával később Lucas egyedül ült egy tárgyalóterem hátsó részében. A terem közepén álló tárgyalóasztalnál minden helyet részvényesek és a vállalat felsővezetői foglaltak el, kivéve egyet.

Minden tekintet Allenre szegeződött, amikor belépett a terembe. Elnézést kért a késésért, és zavarodottnak tűnt, amikor mindenki továbbra is őt bámulta.

“Valami baj van?” Kérdezte Allen, miközben helyet foglalt.

“Önt jogellenes munkaviszony-megszüntetéssel vádolják.”

“Micsoda?” Allen elvörösödött, ahogy átnézte az iratokat. “Ez hazugság! Azért rúgtam ki azt a nőt, mert lusta és hanyag volt. Annak, hogy teherbe esett, semmi köze nem volt hozzá.”

Lucas megköszörülte a torkát, és felállt. “Kérem, ne értsen félre, Mr. Walsh.”

Lucas nem tudta visszatartani a mosolyt az arcáról, ahogy nézte, ahogy Allen vergődik, miközben bemutatkozik, és felsorolja a bizonyítványát. Az egész teremnek felolvasta a törvényt, majd követelte, hogy anyát helyezzék vissza a régi munkahelyére, és kártérítést fizessenek neki az érzelmi sérelmekért.

“Szó sem lehet róla.” Allen megrázta a fejét. “Nem végezte a munkáját, és ezért rúgták ki. A többi lényegtelen.”

“Nem igaz, hogy azért nem végezte el a munkáját, mert megindult a szülés? Valószínűleg a stressz miatt, amit az okozott, hogy ön kiabált vele, Mr. Walsh?”

“Várjunk csak egy pillanatra…”

“És az nem igaz, hogy nem esett volna teherbe, ha önnek nem lett volna viszonya vele?”

A tanácsteremben kollektív zihálás hallatszott. Allen arca élénkvörös lett.

“Nemcsak jogellenes felmondásban, hanem súlyos kötelességszegésben is bűnös. Ez az igazi oka annak, hogy ki akarja rúgni az anyámat, ugye? Attól félsz, hogy kiderül a kis titkod. A bíró ezt nagyon érdekesnek fogja találni, amikor bíróság elé viszem magát.”

Allen lehajtotta a fejét. Nem mondott többet, de nem is volt rá szüksége. A bűntudat mindenki számára láthatóan az arcára volt írva.

Allent még aznap kirúgták. Mariát nemcsak visszahelyezték, hanem előléptették Allen helyére, miután a vállalat vezetői megtudták, hogy Allen munkájának nagy részét ő végezte el.

Lucas anyával és a kis Rileyval ünnepelt. Úgy döntött, visszaköltözik a városba, hogy közelebb legyen a családjához, és ha szükséges, ingázni tudjon a városba.

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  1. Egy szerető család mindig számíthat rád. Bár Lucas és Maria nem sokat beszéltek mostanában, a férfi készen állt arra, hogy megvédje őt, amikor rájött, hogy segítségre van szüksége.
  2. Mindig állj ki azért, ami helyes. Minden jótett és minden pillanat, amikor az igazságért küzdünk, hozzájárul ahhoz, hogy a világ egy jobb hellyé váljon mindenki számára.

via

Continue Reading
EZEK IS TETSZENI FOGNAK

Több Család

Feljebb